al|ca|cn|de|dk|en|es|fi|fr|gl|gr|he|it|jp|nl|pt|ru|sl|sr
The Critical Engineering Working Group
Berlin, October 2011-2021
Julian Oliver
Gordan Savičić
Danja Vasiliev

THE CRITICAL ENGINEERING MANIFESTO

0. Den kritiske ingeniør anser ingeniørarbejde for at være vor tids forandringssprog, idet det former den måde, hvorpå vi handler, kommunikerer og tænker. Det er den kritiske ingeniørs opgave at studere og udnytte dette sprog for derved at udstille dets betydning. 1. Den kritiske ingeniør anser enhver teknologi, som verden er afhængig af, som både en udfordring og en trussel. Jo mere indflydelse en teknologi har, jo mere nødvendigt er det at undersøge og udstille dens indre logik. Uanset ejerskab og lovmæssig status. 2. Den kritiske ingeniør skaber opmærksomhed om, at ethvert teknologisk fremskridt også udfordrer vores teknopolitiske kompetencer. 3. Den kritiske ingeniør dekonstruerer oplevelsesrige brugeroplevelser og tilskynder til at nære sund skepsis over for dem. 4. Den kritiske ingeniør overvinder 'ærefrygten for implementering' med henblik på at klarlægge betydningsfulde metoder og deres specifikke virkninger. 5. Den kritiske ingeniør anerkender, at ethvert stykke ingeniørarbejde former sin bruger direkte proportionalt med denne brugers afhængighed af det. 6. Den kritiske ingeniør udvider ordet 'maskine' til også at omfatte de indbyrdes afhængighedsforhold mellem apparater, organisationer, disses repræsentanter, magtfaktorer og netværk. 7. Den kritiske ingeniør holder øje med rummet mellem teknologiproduktion og teknologiforbrug. Det er den kritiske ingeniørs opgave at afsløre og udstille ubalance og bedrag ved at handle hurtigt, når dette rum undergår forandringer. 8. Den kritiske ingeniør studerer historiske bevægelser inden for kunst, arkitektur, aktivisme, filosofi og opfindelser og finder forbilledlige eksempler på kritisk ingeniørarbejde. Strategier, ideer og dagsordener fra disse områder vil blive indført, genbrugt og udnyttet. 9. Den kritiske ingeniør noterer sig, at nedskrevet kode også påvirker sociale og psykologiske forhold, idet koden regulerer forholdet mellem mennesker og de maskiner, de interagerer med. Ved at forstå dette og ved at anvende digital arkæologi, søger den kritiske ingeniør at rekonstruere brugerbegrænsninger og social handling. 10. Den kritiske ingeniør anser udnyttelsen som den mest attråværdige eksponering. Translated into Danish by Lone Koefoed Hansen.

Download English language version of Manifesto as a printable PDF
(sha256sum 1b542dc224800f6266334f96b13ba65ea6ecac1cd058d913aec8910f6ce3d09f).

Copyright Oliver, Savičić, Vasiliev 2011-2017, GNU Free Documentation License v1.3.


Critical Engineering intensive training | Announcement Newsletter

Projects | Workshops: NETWORKSHOP, UNIX CLI, OTHERNET

2021