al|ca|cn|de|dk|en|es|fi|fr|gl|gr|he|it|jp|nl|pt|ru|sl|sr
The Critical Engineering Working Group
Berlin, October 2011-2021
Julian Oliver
Gordan Savičić
Danja Vasiliev

THE CRITICAL ENGINEERING MANIFESTO

0. Kriittinen konemestari pitää koneoppia aikamme muutosvoimaisempana kielenä; se muokkaa tapojamme liikkua, viestiä ja ajatella. Opiskelemalla ja hyödyntämällä tämän kielen keinoja kriittinen konemestarin pyrkii paljastamaan sen vaikutusvallan. 1. Kriittiselle konemestarille teknologiariippuvuus on haaste ja uhka. Omistuksen ja oikeuksien kysymysten ei pitäisi saada estää tämän riippuvuussuhteen ja sen sisäisen toimintalogiikan tutkimusta. 2. Kriittinen konemestari lisää ymmärrystä teknologisten edistysaskelten asettamista haasteista tekno-poliittiselle lukutaidolle. 3. Kriittinen konemestari dekonstruoi ja kehottaa epäilemään rikkaita käyttäjäkokemuksia. 4. Kriittinen konemestari ei häkelly toimeenpanevan vallan edessä vaan on valmis tutkimaan sen vaikutustapoja ja seurauksia kriittisesti. 5. Kriittinen konemestari tunnistaa koneopin luomusten koneistavan käyttäjänsä. Koneistuksen määrä on suhteessa sen aiheuttaman riippuvuuden määrään. 6. Kriittinen konemestari laajentaa koneen käsitteen koskemaan laitteiden, kehojen, toimijoiden, voimien ja verkostojen välisiä suhteita. 7. Kriittinen konemestari havaitsee yhteydet teknologian tuotannon ja teknologian käytön välillä. Reagoimalla näiden muutoksiin kriittinen konemestari pyrkii paljastamaan yhteyksiin kätkeytyvät epätasapainon ja petoksen mahdollisuudet. 8. Kriittinen konemestari etsii esimerkkejä kriittisestä koneopista taiteen, arkkitehtuurin, aktivismin, filosofian ja keksintöjen historiasta. Näiden alojen strategioita, ideoita ja agendoja hyödynnetään ja sovelletaan uusiin tarkoituksiin. 9. Kriittiselle konemestarille kirjoitettu koodi ulottuu myös sosiaalisiin ja psykologisiin maailmoihin. Se määrittelee ihmisten ja koneiden välisiä suhteita. Siten käyttörajoitusten ja sosiaalisen toiminnan mallintaminen voi tapahtua louhimalla digitaalista. 10. Kriittinen konemestari haluaa tuoda asiat julki hyödyntämällä järjestelmien heikkouksia ja haavoittuvaisuuksia. Translated into the Finnish language by Tero Karppi with assistance from Jussi Parikka

Download English language version of Manifesto as a printable PDF
(sha256sum 1b542dc224800f6266334f96b13ba65ea6ecac1cd058d913aec8910f6ce3d09f).

Copyright Oliver, Savičić, Vasiliev 2011-2017, GNU Free Documentation License v1.3.


Critical Engineering intensive training | Announcement Newsletter

Projects | Workshops: NETWORKSHOP, UNIX CLI, OTHERNET

2021