al|ca|cn|de|dk|en|es|fi|fr|gl|gr|he|it|jp|nl|pt|ru|sl|sr
The Critical Engineering Working Group
Berlin, October 2011-2021
Julian Oliver
Gordan Savičić
Danja Vasiliev

THE CRITICAL ENGINEERING MANIFESTO

המהנדס הביקורתי מתייחס להנדסה כשפה הטרנספורמטיבית ביותר של תקופתנו. שפה ‫זו מעצבת את האופן שבו אנו נעים, מתקשרים וחושבים. עבודתו של המהנדס הביקורתי‬ היא לחקור שפה זו ולעבוד עמה, ובכך לחשוף את השפעתה.‬ המהנדס הביקורתי מתייחס לכל טכנולוגיה שלמדנו להיות תלויים בה כאל אתגר ואיום. ככל שגוברת התלות בטכנולוגיה מסוימת, כך גובר הצורך לחקור אותה ולחשוף את מנגנוניה הפנימיים, בהתעלם ממגבלות בעלות או חוקיות. המהנדס הביקורתי מעלה את המודעות לשינויים הטכנו-פוליטיים שהם פועל יוצא של הקדמה הטכנולוגית. המהנדס הביקורתי מתייחס בחשדנות לחוויות משתמש מרגשות, ותוהה על קנקנן. המהנדס הביקורתי מבין שכל יצירה הנדסית מהנדסת את המשתמש בה, ביחס ישיר למידת התלות שהיא מפתחת אצלו. המהנדס הביקורתי מרחיב את מושג ה"מכונה" כדי לתאר את מכלול היחסים בין המכשירים הסוכנים, הכוחות, הרשת והגוף. המהנדס הביקורתי בוחן את המרחב שבין ייצור הטכנולוגיה וצריכתה, ומגיב במהירות כדי לחשוף רגעים של חוסר איזון וכזב. המהנדס הביקורתי מחפש דוגמאות להנדסה ביקורתית בתולדות האמנות, האדריכלות הפילוסופיה, ההמצאה והאקטיביזם. הוא מאמץ גישות, אסטרטגיות, רעיונות ואג'נדות מתחומים אלה ומתרגם אותם לשפת ההנדסה. המהנדס הביקורתי מבין שהקוד המתוכנת משפיע על המרחב החברתי והפסיכולוגי, ומסדיר את היחסים בין בני האדם ובין המכונות שמתממשקות עימם. מתוך תובנה זו, שואף המהנדס הביקורתי לפרק ולכונן מחדש את מגבלות המשתמש והפעולה החברתית באמצעות ארכיאולוגיה דיגיטלית. המהנדס הביקורתי מתייחס לניצול כאל צורת החשיפה הנחשקת ביותר. Translated into Hebrew by Tsila Hassine.

Download English language version of Manifesto as a printable PDF
(sha256sum 1b542dc224800f6266334f96b13ba65ea6ecac1cd058d913aec8910f6ce3d09f).

Copyright Oliver, Savičić, Vasiliev 2011-2017, GNU Free Documentation License v1.3.


Critical Engineering intensive training | Announcement Newsletter

Projects | Workshops: NETWORKSHOP, UNIX CLI, OTHERNET

2021