al|ca|cn|de|dk|en|es|fi|fr|gl|gr|he|it|jp|nl|pt|ru|sl|sr
The Critical Engineering Working Group
Berlin, October 2011-2021
Julian Oliver
Gordan Savičić
Danja Vasiliev

THE CRITICAL ENGINEERING MANIFESTO

0. De Kritische Ingenieur beschouwt technologie als de meest transformerende taal van onze tijd die vorm geeft aan de manier waarop wij ons voortbewegen, communiceren en denken. Het is de taak van de Kritische Ingenieur om deze taal te bestuderen en te gebruiken, met als doel haar invloed bloot te leggen. 1. De Kritische Ingenieur beschouwt elke vorm van technologie die ons afhankelijk maakt zowel een uitdaging als een bedreiging. Hoe groter de afhankelijkheid, des te belangrijker is het om deze te bestuderen, en het functioneren ervan bloot te leggen, ongeacht de dienaangaande eigendomsrechten of wettelijke bepalingen. 2. De Kritische Ingenieur voedt het bewustzijn dat met elke technologische vooruitgang onze technopolitieke geletterdheid meer onder druk komt te staan. 3. De Kritische Ingenieur deconstrueert en moedigt het wantrouwen aan ten opzichte van weelderige gebruikerservaringen. 4. De Kritische Ingenieur gaat voorbij aan het ‘ontzag van implementatie’, om de methoden van invloed en hun specifieke effecten vast te stellen. 5. De Kritische Ingenieur erkent dat elke vorm van technologie de gebruiker ervan vormt en beïnvloedt, evenredig aan de afhankelijkheid van deze gebruiker. 6. De Kritische Ingenieur breidt het begrip ‘machine’ uit, om de onderlinge verbanden tussen apparaten, lichamen, agenten, machtsstructuren en netwerken te omschrijven. 7. De Kritische Ingenieur observeert de ruimte tussen de productie en consumptie van technologie. Zodoende kan de Kritische Ingenieur snel reageren op veranderingen in deze ruimte, en momenten van onevenwichtigheid en misleiding aanschouwelijk maken. 8. De Kritische Ingenieur kijkt naar de geschiedenis van de kunst, de architectuur, het activisme, de filosofie en de innovatie, en vindt exemplarische werken van Kritische Technologie. De strategieën, ideeën en werkplannen van deze disciplines worden overgenomen, hergebruikt en toegepast. 9. De Kritische Ingenieur stelt vast dat de geschreven ‘codes’ zich steeds meer uitbreiden op het sociale en psychologische terrein, om zo het gedrag tussen mens en machine te reguleren. Door deze gewaarwording zoekt de Kritische Ingenieur naar manieren om beperkingen van de gebruiker en maatschappelijke acties te reconstrueren, bij wijze van digitale blootlegging. 10. De Kritische Ingenieur beschouwt het gebruik maken van de kwetsbaarheid van een systeem als de meest wenselijke vorm van ontmaskering. Translated into Dutch by "Mr. F".

Download English language version of Manifesto as a printable PDF
(sha256sum 1b542dc224800f6266334f96b13ba65ea6ecac1cd058d913aec8910f6ce3d09f).

Copyright Oliver, Savičić, Vasiliev 2011-2017, GNU Free Documentation License v1.3.


Critical Engineering intensive training | Announcement Newsletter

Projects | Workshops: NETWORKSHOP, UNIX CLI, OTHERNET

2021