al|ca|cn|de|dk|en|es|fi|fr|gl|gr|he|it|jp|nl|pt|ru|sl|sr
The Critical Engineering Working Group
Berlin, October 2011-2021
Julian Oliver
Gordan Savičić
Danja Vasiliev

THE CRITICAL ENGINEERING MANIFESTO

0. Inženjer Kritičnosti gleda na Inženjering kao na najtransformativniji jezik našeg vremena, koji oblikuje način na koji se krećemo, komuniciramo i mislimo. Zadatak Inženjera Kritičnosti je da tumači i eksploatiše ovaj jezik, otkrivajući njegov uticaj. 1. Inženjer Kritičnosti smatra svojim izazovom ali i pretnjom svaku tehnologiju o kojoj ovisimo. Što je veća zavisnost od tehnologije veća je potreba da se istražuje i razotkriva način na koji ona funkcioniše, bez obzira na vlasništvo ili pravni status. 2. Inženjer Kritičnosti pobuđuje svest o tome da je sa svakim tehnološkim napretkom, naša tehno-politička pismenost dovedena u pitanje. 3. Inženjer Kritičnosti dekonstruiše i podstiče sumnju u bogatstvo korisničkog iskustva. 4. Inženjer Kritičnosti gleda dalje od "strahopoštovanja implementacije" da ustanovi metode uticaja i njihovo posebno dejstvo. 5. Inženjer Kritičnosti je svestan da svaki inženjerski poduhvat manipuliše svog korisnika, srazmerno njegovoj upućenosti na proizvod tog poduhvata. 6. Kritički Inženjering proširuje termin "mašina" da obuhvati međuodnose između mreža uređaja, tela, sila i posrednika. 7. Inženjer Kritičnosti se bavi prostorom između proizvodnje i potrošnje tehnologije. Reagujući odmah na promene u ovom prostoru, uloga Inženjera Kritičnosti je da razotkrije trenutke disbalansa i obmane. 8. Inženjer Kritičnosti posmatra istoriju umetnosti, arhitekture, aktivizma, filozofije i izuma i pronalazi primere Kritičkog Inženjeringa. Strategije, ideje i programi ovih disciplina biće preuzeti, prenamenjeni i primenjeni. 9. Inženjer Kritičnosti primećuje da se pisani kod širi u društvene i psihološke oblasti, regulišući ponašanje među ljudima i mašinama i njihove uzajamne odnose. Kroz razumevanje ovoga, Inženjer Kritičnosti teži da rekonstruiše ograničenja korisnika i društvene akcije kroz digitalnu arheologiju. 10. Inženjer Kritičnosti smatra (zlo)upotrebu najpoželjnijim oblikom razotkrivanja. Translated into Serbian by G. Savičić and S. Savič

Download English language version of Manifesto as a printable PDF
(sha256sum 1b542dc224800f6266334f96b13ba65ea6ecac1cd058d913aec8910f6ce3d09f).

Copyright Oliver, Savičić, Vasiliev 2011-2017, GNU Free Documentation License v1.3.


Critical Engineering intensive training | Announcement Newsletter

Projects | Workshops: NETWORKSHOP, UNIX CLI, OTHERNET

2021